WWF հայաստանյան մասնաճյուղը իրականացնում է ծրագրերը հետևյալ առանցքային նշանակություն ունեցող տարածքներում.
 • Աջակցություն ՀՀ Կառավարությանը ` հիմնելու նոր պահպանվող տարածքներ և զարգացնելու պահպանվող տարածքների համակարգը` ներառյալ արգելոցներ, ազգային պարկեր և այլն:
 • Նպաստում ինստիտուցիոնալ զարգացմանը և հզորությունների ստեղծմանը` պահպանվող տարածքների վերաբերյալ խորհրդատվության և տեխնիկական աջակցության տրամադրման միջոցով:
 • Դեգրադացված էկոհամակարգերի վերականգնում, բուսական և կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչների բազմացում, առաջնային բիոմների պահպանություն (անտառներ, բարձրադիր լեռներ, ջրամբարներ):
 • Կենդանիների վտանգված տեսակների պահպանություն (կովկասյան ընձառյուծ, հայկական մուֆլոն, բեզոարյան այծ):
 • Այլընտրանքային ապրուստի միջոցների տրամադրման ապահովում բնական ռեսուրսների կայուն օգտագործման և էկոտուրիզմի զարգացման ճանապարհով: Սրանք իրենց նպաստն են բերում գալիք սերունդներին աղքատության նվազեցման, կենսաբազմազանության հանդեպ սպառնալիքների մեղմացման գործում:
 • Բնապահպանական հարցերի շուրջ հասարակության իրազեկության բարձրացում բնապահպանական կրթության, ԶԼՄ-ների և հայաստանցիների շրջանում հասարակայնության հետ կապերի միջոցով:
WWF-Հայաստանը ակտիվորեն և արդյունավետորեն համագործակցում է հետևյալ գործըկերների հետ.
 • Պետական իշխանություններ
 • Պետական կառավարման մարմիններ և համայնքներ
 • Հասարակական կազմակերպություններ
 • Գիտական հաստատություններ
 • Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ
 • Կորպորատիվ ընկերություններ
Հասարակ քաղաքացիներից մինչև կառավարության մակարդակ տարվող աշխատանքները թույլ են տալիս գտնել լավագույն լուծումներ բնության պահպանության համար: