| WWFԱվարտված ծրագրերը

1. Անտառային օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի կառավարման բարելավում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում (ENPI FLEG - առաջին փուլ)

2. Փոքր Կովկասի արևելյան միջանցքի ամբողջականության բարելավում «Գնիշիկ» համայնքային պահպանվող տարածքի ստեղծման միջոցով (Հայաստան)

3. Խոշոր գիշատիչների պահպանությունը Հայաստանում

4. Կենսաբազմազանության պահպանություն և համայնքային զարգացում. Հարավային Հայաստանում էկոտարածաշրջանի բնապահպանական պլանի նպատակների իրականացում

5. Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների մեղմացում Հարավային Կովկասում անտառային լանդշաֆտների վերականգնման միջոցով

6. Հայ դեռահասները` հանուն Էկոլոգիայի

7. Հայաստանի ԲՀՊՏ-ների համակարգի զարգացում. հզորությունների ստեղծում և կառավարման ռեժիմի բարելավում

8. Պահպանվող տարածքներ կենդանի մոլորակի համար

9. Հարավային Կովկասում պատվարների կայուն զարգացման խթանում գետավազանների մակարդակով (պիլոտային փուլ)

10. Հյուսիսային Հայաստանի անտառային լանդշաֆտի վերականգնում

11. Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ

12. «Արփի լիճ» ազգային պարկի ստեղծումը - Հարավային Կովկասի «Էկոտարածաշրջանային բնապահպանական ծրագիր. Հայաստանի Ջավախքի (Աշոցքի) տարաշրջանում պահպանվող տարածքների ստեղծում»

13. Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիք (ԵՀԳԳ) Արևելյան երկրներում. անտառային օրենսդրության կիրառման և կառավարման բարելավման ծրագիր 2 (ENPI FLEG 2

14 էկոլոգիական միջանցքներում կենսաբազմազանության պահպանության համայնքային մոդելներ