| WWFԿենսաբազմազանության պահպանություն և համայնքային զարգացում

Ծրագրի նկարագրությունը՝
"Կենսաբազմազանության պահպանություն և համայնքային զարգացում. Հարավային Հայաստանում էկոտարածաշրջանի բնապահպանական պլանի նպատակների իրականացում" ծրագրի նպատակն էր ապահովել կենսաբազմազանության պահպանությունը տեղական համայնքների զարգացմանը համընթաց` հարավային Հայաստանի պահպանվող տարածքների պահպանությունը ուժեղացնելու («Խոսրովի անտառ» և «Շիկահող» արգելոցներ), հզորությունների ստեղծման, կենդանիների տեղաշարժման միջանցքների խստացման, տեղական բնակչության իրազեկության բարձրացման և գյուղական համայնքներում այլընտրանքային ապրուստի միջոցների տրամադրման միջոցով:

Հարավային Հայաստանի կենսաբազմազանության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ` հատկապես խոշոր կաթնասուններ, շարժունակ կյանք են վարում և հետևաբար պահանջում են լայնատարած տարածքներ գոյատևման համար: Սա հատկապես բնորոշ է այնպիսի տեսակներին, ինչպիսիք են ընձառյուծը, հայկական մուֆլոնը (վայրի ոչխար), գորշ արջը, լուսանը և բեզոարյան այծը: Տեղաշարժման համար միջանցքների բացակայությանդեպքում, նրանք դատապարտված են ոչնչացմանը: Այդ միջանցքների մեծ մասը գտնվում են պահպանվող տարածքներից դուրս և ենթակա են դեգրադացիայի մարդու գործունեության հետևանքով: Ծրագիրը հնարավորություն է տվել գնահատել ընտրված միջանցքի կենսաբազմազանությունը, սոցիալ-տնտեսական, օրենսդրական և կառավարման կարգավիճակը: Հետագա գործողությունները ուղղվել են «Գնիշիկ» պլանավորվող պահպանվող տարածքի ստեղծմանը (աշխատանքային հանդիպումների անցկացում, սահմանագծի որոշում և քարտեզագրում, օրենսդրական փաստաթղթերի պատրաստում և ներկայացում) և հատուկ պահպանվող տարածքներից դուրս տարածքների պահպանության համար պատասխանատու տարածաշրջանային բնապահպանական տեսչության հզորությունների ուժեղացմանը:

Նպատակ(ներ)ը՝
Ծրագրի գլխավոր նպատակն է աջակցել հարավային Հայաստանում կենսաբազմազանության արդյունավետ պահպանության և բնական ռեսուրսների կայուն կառավարման ապահովմանը` տրամադրելով այնպիսի գործառնական մոդել, որը կնպաստի զարգացմանը, բարեկեցությանն ու խաղաղությանը Կովկասի տարածաշրջանում:

Ծրագրի արդյունքները՝

«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց
2007 – 2008թթ
 1. Այցելուների ծրագիր` ներառված կառավարման պլանում
 2. Այցելուների կենտրոնի կառուցում Գառնու տեղամասի մուտքի մոտ՝ ամբողջովին կահավորված և սարքավորումենրով ապահովված
 3. Մեկ զբոսաշրջային արահետ ուղղորդիչ նշաններով
 4. Վահանակներ, բազմալեզու տեղեկատվական պաստառներ, ճանապարհային նշաններ
 5. Բուկլետներ, ուղեցույց և այլ տեղեկատվական նյութեր
 6. Արգելոցի վերաբերյալ վավերագրական ֆիլմ
2008 – 2009թթ
 1. Այցելուների կենտրոնի հանդիսավոր բացում
 2. Էկոտուրիզմի ռեսուրսների և հնարավորությունների գնահատում
 3. Էկոտուրիզմի մոնիտորինգի ծրագիր
 4. Արգելոցի մինչև 2012թ. տեսլականի քննարկման սեմինար
 5. Պահպանության աշխատողների կայանի կառուցում
 6. Վրանատեղի և ևս երկու էկոտուրիստական արահետ
 7. Պահպանության աշխատողների համար համազգեստի, սարքավորումների և ամենագնացի տրամադրում
2009 – 2010թթ
 1. Այցելուների կենտրոնի կառուցում արգելոցի Վեդու կողմից մուտքի մոտ` ASSOGAL Toscana-ի (ԵՄ ծրագիր) և WWF-ի ծրագրի (Նորվեգիայի ԱԳՆ) համաֆինանսավորմամբ
 2. Այցելուների կենտրոնի կահավորում և սարքավորումներով զինում`Կովկասի բնության հիմնադրամի և HSBC Հայաստան բանկի համաֆինանսավորմամբ
 3. Ճանաչողական այցի կազմակերպում տուր օպերատորների համար էկոտուրիզմի հնարավորությունները ներկայացնելու նպատակով
«Շիկահող» պետական արգելոց
2007 – 2008թթ
 1. Արգելոցի կառավարման պլանի նախագծի մշակում
 2. Արգելոցի վարչական շենքի վերանորոգում
 3. Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի ծրագիր
 4. Անձնակազմի վերապատրաստում
2008 – 2009թթ
 1. Այցելուների ծրագիր՝ ներառված կառավարման պլանի նախագծում
 2. Վեբ-կայք` www.shikahogh.am
 3. Վահանակներ, բազմալեզու տեղեկատվական պաստառներ, ճանապարհային նշաններ
 4. Բուկլետներ, ուղեցույց և այլ տեղեկատվական նյութեր
 5. Արգելոցի մինչև 2015թ. տեսլականի քննարկման սեմինար
 6. Պահպանության աշխատողների համար համազգեստի, սարքավորումների և ամենագնացի տրամադրում
 7. Վարչական շենքի կահավորում, սարքավորումներով հագեցում և լրացուցիչ կառավարման հնարավորությունների տրամադրում (ինտերնետ, ջրամատակարարում, ջեռուցման համակարգ, գրասենյակային սարքավորումներ)
 8. Վարչական շենքի հարակից տարածքի բարեկարգում
2009 – 2010թթ
 1. Վարչական շենքում այցելուների համար գիշերակացի հնարավորությունների ստեղծում
 2. Արգելոցի վերաբերյալ վավերագրական ֆիլմի ստեղծում
 3. Ճանաչողական այցի կազմակեպում տուր օպերատորների համար էկոտուրիզմի հնարավորությունները ներկայացնելու նպատակով
«Զանգեզուր» պետական արգելավայր
2010 – 2011թթ
 1. Պահպանության աշխատողների կայանի կառուցում, կահավորում, սարքավորումներով հագեցում
 2. Կենսաբազմազանության մոնիտորինգի ծրագիր
 3. Մոնիտորինգի ծրագրի թեմայով վերապատրաստման դասընթացներ
 4. Ամենագնացի տրամադրում
«Արևիկ» ազգային պարկ
2010 – 2011թթ
 1. Կառավարման պլանի և բիզնես պլանի նախագծերի մշակում
 2. Պահպանության աշխատողների կայանի կառուցում, կահավորում, սարքավորումներով հագեցում
 3. Ամենագնացի տրամադրում
«Գնիշիկ» պլանավորված պահպանվող տարածք
2010 – 2011թթ
 1. Կառավարման պլանի և բիզնես պլանի նախագծերի մշակում
 2. Այցելուների կենտրոնի ստեղծում, կահավորում, սարքավորումներով հագեցում ինչպես նաև վահանակների և նշանների տեղադրում
 3. Որսագողության դեմ պայքարի միավորի ստեղծում, ինչպես նաև համազգեստի, հեռադիտակների և ամենագնացի տրամադրում
 4. Բեզոարյան այծերի հիմնական բնակատեղիներ տանող ճանապարհների վրա չորս արգելափակոցների տեղադրում
 5. Գնիշիկի հարակից տարածքում երեք սենյականոց տնակի տեղադրում, որպես հյուրատուն: Պիկնիկի երկու տարածքի ստեղծում:
Միջանցք կենդանիների տեղաշարժման համար
2008 – 2009թթ
 1. Բուսական և կենդանական աշխարհի գնահատում, հատկապես վտանգված և էնդեմիկ տեսակների, GIS քարտեզագրման և տվյալների բազայի վարման միջոցով
 2. Հարավային Հայաստանի միջանցքի քարտեզագրում և նկարագրության մշակում
 3. Միջանցքի կարգավիճակի մասին իրավական և սոցիալ - տնտեսական հաշվետվություններ
 4. Պահպանվող տարածքների պլանավորում, համայնքային զարգացման ծրագրերի մշակում և հրատապ պահպանության գործողությունների առաջնահերթում
2009 – 2010թթ
 1. Նախնական տվյալների բազայի կազմում և «Գնիշիկ» պահպանվող տարածքի հողօգտագործման մոդելի GIS քարտեզագրում
 2. Հզորությունների ստեղծում տարածաշրջանային բնապահպանական տեսչության համար Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում, այդ թվում ուսումնական դասընթացների անցակացում, սարքավորումների, համազգեստի և ամենագնացի տրամադրում
 3. Մեկնարկային աշխատանքային հանդիպման կազմակերպում «Գնիշիկ» պահպանվող տարածքի ստեղծման վերաբերյալ
Իրազեկության բարձրացում
2007 – 2008թթ
 1. Ընձառյուծի պահպանության քարոզարշավի ծրագրի մշակում (Ավստրիացի միջազգային փորձագետ Կառլ Վագներ)
 2. Իրազեկության բարձրացման ծրագրի բարեհաջող իրականացումհարավային Հայաստանի 7 առանցքային գյուղերի 341 դպրոցականների շրջանում` խաղերի, նկարազարդ նյութերի տարածման, մրցումների և պարգևատրման արարողությունների միջոցով
2008 – 2009թթ
 1. Երևանի «Արմենիա Մարիոթ» հյուրանոցում անցկացվեց մեկ ամիս տևողությամբ քարոզարշավ, որն իր մեջ պարունակում էր բնությանն ուղղված հուշանվերների վաճառք, լուսանկարների ցուցահանդես, ֆիլմի և տեսահոլովակի շնորհանդես
 2. Շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ (հունիսի 5, 2009 թ.) կազմակերպվեց «Որսագողություն» վերնագրով վավերագրական ֆիլմի շնորհանդես և լուսանկարչական ցուցահանդես
2009 – 2010թթ
 1. Պատի, գրպանի և գրասեղանի 2010 թ-ի օրացույցների հայերեն և անգլերեն լեզուներով տպագրություն և լայնածավալ տարածում
 2. Մի շարք բնապահպանական մրցույթների կազմակերպում Երևանի 5 միջնակարգ դպրոցներում 2010 թ-ի մարտ – ապրիլ ամիսներին
 3. «Ընձառյուծի օր» միջոցառման կազմակերպում 2010թ-ի մայիսի 22–ին Երևանի կենդանաբանական այգում դպրոցականների, տիկնիկային թատրոնի, ուսանողների, պաշտոնյաների և ԶԼՄ–ների մասնակցությամբ
Համայնքային զարգացում
2007 – 2008թթ
 1. Համայնքային զարգացման ծրագրի մոդելի իրականացում Վայոց Ձորի Շատին գյուղում էկոտուրիզմը զարգացնելու նպատակով
 2. Շատինում կառուցվեց վայրի կենդանիներ, հատկապես բեզոարյան այծեր դիտելու տաղավարի (դիտակետի) կառուցում
 3. Հեռադիտակներ և դիտելու համար նախատեսված այլ հարմարանքների տրամադրում
 4. Համապատասխան տեղեկատվական վահանակների, ճանապարհային ցուցանակների և դեպի դիտակետ տանող ճանապարհային նշանների տեղադրում
2008 – 2009թթ
 1. Իրազեկության բարձրացման միջոցառման կազմակերպում «Քարերի սիմֆոնիա» բնության հուշարձանի տարածքում (Գառնի գյուղ)
 2. Մեղվաբուծական տնտեսությունների ստեղծում Վայոց Ձորի մարզի Գնիշիկ և Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղերում
2009 – 2010թթ
 1. Շատին գյուղի դիտակետի հարևանությամբ գտնվող տան մեկ սենյակի լիարժեք վերանորոգում և կահավորում՝ այցելուներին հարմարավետ օթևան ապահովեու համար
 2. Ապրանքների, նյութերի և սարքավորումների (գարու սերմեր, մեկ տրակտոր, և այլն) տրամադրում «Գնիշիկ» պլանավորված պահպանվող տարածքի հարակից Գնիշիկ գյուղին
2010 – 2011թթ
 1. Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղում հյուրատան ստեղծում՝ վերանորոգում, կահավորում և սարքավորումներով հագեցում
 2. Բնության զբոսաշրջության զարգացման կենտրոն
 3. Զարգացման կենտրոնի վեբ կայքի ստեղծում
2011 – 2012թթ
 1. ԲՀՊՏ-ների հարակից չորս համայնքներում բնամթերքների ընդունման, փաթեթավորման և պիտակավորման կետերի ստեղծում ՝ Գառնի, («Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի հարևանությամբ), Ցամաքաբերդ ( «Դիլիջան» և «Սևան» ազգային պարկերի հարևանությամբ), Արենի ( «Գնիշիկ» պլանավորվող պահպանվող տարածքի հարևանությամբ), և Ճակատեն ՝ («Շիկահող» պետական արգելոցի, «Զանգեզուր» արգելավայրի, «Խուստուփ» պլանավորվող պահպանվող տարածքի և «Արևիկ» ազգային պարկի հարըանությամբ) համայնքներում
 2. Յուրաքանչյուր արտադրանքի համար նախատեսված համապատասխան պիտակների, ապակյա տարաների, փաթեթների , տրամադրում նշված չորս կետերին
 3. Բնամթերքի վերաբերյալ բրոշյուրի հրատարակում
 4.  Հյուրատների ծառայությունների և բնամթերքի մարքեթինգը կազմակերպելու համար վերապատրաստման դասընթացների անցակացում
 5. Բնության զբոսաշրջության զարգացման կենտրոնի վեբ կայքում ԲՀՊՏ-ների և համայնքների կողմից տրամադրվող նոր ծառայությունների, ինչպես նաև համայնքների կողմից արտադրվող բնամթերքի վերաբերյալ տեղեկատվության թարմացում:
Ֆինանսավորող կազմակերպություն(ներ)ը՝
Նորվեգիայի Արտաքին գործերի նախարարություն

Իրականացնող կազմակերպություն(ներ)ը՝
WWF-Նորվեգիա և WWF-Հայաստան

Ծրագրի իրականացման վայրը՝
Կոտայքի, Արարատի, Վայոց Ձորի, Սյունիքի մարզեր և Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագրի ժամանակահատվածը՝
2007 - 2012