"Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքները և անտառները" գրքույկ և քարտեզ | WWF

"Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքները և անտառները" գրքույկ և քարտեզPosted on 08 December 2012
Non-Wood Forest Products of Northern Armenia
© WWF Armenia
Այս գրքույկը և քարտեզը պատրաստվել և հրատարակվել են Եվրամիության և Ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից ֆինանսավորվող “Անտառային օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի կառավարման բարելավում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում” (ENPI-FLEG) տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում որպես WWF հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից իրականացվող գործողություն:

Այս հրատարակությունը հակիրճ ներկայացնում է Հայաստանի ԲՀՊՏ-ները և անտառները: Այն կազմված է երկու մասից` քարտեզից և գրքույկից: Քարտեզը ցուցադրում է Հայաստանի ԲՀՊՏ-ները և անտառները, իսկ գրգույկում տրվում են հակիրճ տեղեկություններ դրանց մասին:
Non-Wood Forest Products of Northern Armenia
© WWF Armenia Enlarge