ՀՀ անտառային օրենսդրության ուղեցույց | WWF

ՀՀ անտառային օրենսդրության ուղեցույցPosted on 19 November 2012
Ուղեցույցի կազմ
© WWF Հայաստան
Այս ուղեցույցը պատրաստվել և հրատարակվել է Եվրամիության և Ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից ֆինանսավորվող “Անտառային օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի կառավարման բարելավում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրներում և Ռուսաստանում” (ENPI-FLEG) տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում որպես WWF հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից իրականացվող գործողություն:

Այս ուղեցույցը առաջին փորձն է համալիր ձևով մեկնաբանելու ՀՀ անտառային օրենսգիրքը և անտառային օրենսդրության համակարգը ձևավորող այլ օրենքների համապատասխան դրույթները:
 
Ուղեցույցի կազմ
© WWF Հայաստան Enlarge