Գնումներ | WWF

ԳնումներԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղը (հետայսու՝ Պատվիրատու) հայտարարում է պարզեցված մրցույթ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի հարևանութամբ «Սատանի կամուրջ» բնության հուշարձանի մերձակայքում տեսուչների տնակի և զուգարանային տնակի պատրաստման և տեղադրման աշխատանքների գնման համար, ինչպես նշված է սույն հայտարարությունում:
Ծրագիր` «Հարավային Կովկասում (Հայաստան) կենսաբազմազանության պահպանության նպատակով համայնքային մոդելների ստեղծում էկոլոգիական միջանցքներում»: Աշխատանքի գնման նպատակն է բարելավել հատուկ նշանակության հուշարձանի տուրիստական ենթակառուցվածքը զբոսաշրջության զարգացման նպատակով, ինչպես նաև ապահովել «Սատանի կամուրջ» բնության հուշարձանի տարածքի մաքրությունը և պահպանությունը:

Պարզեցված մրցույթի ծածկագիր՝ 06/17/WWF–AM0016
Հայտարարության ամսաթիվ՝ 11 դեկտեմբերի, 2017թ.
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 18 դեկտեմբերի, 2017թ., 12:00

Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝ 10 օր:

Մասնակիցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի կազմ
1. Գնային առաջարկ
2. Որակավորման պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթեր

Հայտերի գնահատման եղանակը՝
1. Գնային առաջարկի գնահատում
2. Որակավորման համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատում

Որակավորման պահանջներ՝
Մասնակիցները ներկայացնում են որակավորման համապատասխանությունը հիմնավորող հետևյալ փաստաթղթեր՝
1. Վերջին երկու տարիների ֆինանսական հաշվետվություն՝ դրական հաշվեկշիռով:
2․ Հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երկու տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացված առնվազն մեկ նմանատիպ աշխատանքի իրականացման վերաբերյալ պայմանագիր, ներառյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի կատարումը հավաստող ակտ կամ տվյալ պայմանագրի կատարումը ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:
3․ Համապատասխան գործունեություն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիա:
4․ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի վկայաական:
5. Պայմանագրի իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ:
6. Նյութական և տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ տվյալներ:

  •Վերոնշված փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն մեկ բնօրինակով և մեկ պատճեով
: • Մանակցի կողմից ներկայացվող միավորի արժեքները և գները պետք է ամբողջովին նշվեն ՀՀ դրամով:
• Ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն հայերեն լեզվով:
• Հայտերը պետք է ներկայացվեն WWF-Հայաստան գրասենյակ ստորագրված և կնքված ծրարով հետևյալ հասցեով.
WWF-Հայաստան, Պռոշյան փողոց 11/1, 0019, ք.Երևան,

ՀՀ Հետագա տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցներով՝
Հեռ.՝ (+374 10) 546156,
Ֆաքս՝ (+374 10) 588983
Էլ․փոստ՝ vananyan@wwfcaucasus.org

Բովանդակություն.
Հավելված 1. Տեխնիկական առաջադրանք
Հավելված 2. Տեսուչների տնակի գծագիր
Հավելված 3. Զուգարանային սենյակի գծագիր