Գնումներ | WWF

ԳնումներՀՐԱՎԵՐ ՆԱՄԱԿ

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղը՝ (հետայսու՝ Պատվիրատու) հրավիրում է մասնակցելու պարզեցված մրցույթի և ներկայացնելու հայտեր՝ Լոռի մարզի Ստեփանավանի Դենդրոպարկի զբոսաշրջության ինֆրակառույցների բարելավման աշխատանքների համար, ինչպես նշված է սույն հրավերում և իր հավելվածներում:            
 
 
Պարզեցված մրցույթի ծածկագիրը՝             WWF-TJS 2017/01
 
Հայտարարության ամսաթիվը՝                   20 հուլիսի, 2017թ.
 
Տեղեկատվական հանդիպման ամսաթիվը՝            1 օգոստոսի, 2017թ.
 
 
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝           21 օգոստոսի 2017թ., 12:00 տեղական ժամանակով                 (10:00 Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով)
 
Պայմանագրի շնորհման ամսաթիվը՝                   ոչ ուշ քան 31 օգոստոսի, 2017թ.
 
 
Սույն մրցույթի պահանջների քննարկման, ինչպես նաև  Գնային առաջարկի պահանջները վերանայելու և լրացուցիչ հարցերին պատասխանելու նպատակով, Պատվիրատուն կկազմակերպի տեղեկատվական հանդիպում  2017թ-ի. օգոստոսի 1-ին, ժամը 12.00-ին տեղական ժամանակով, WWF հայաստանյան մասնաճյուղի գրասենյակում.  հասցե՝
Պռոշյան փողոց 11, Երևան, ՀՀ
 
 
Հետագա տեղեկությունների  համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցներով՝
Հեռ.՝       (+374 10)  546156,
Ֆաքս՝   (+374 10)  524712
Էլ․փոստ՝ office_am@wwfcaucasus.org
 
Բովանդակություն.
 
Հավելված 1 – Պարզեցված մրցույթի մրցույթային փաստաթղթեր
 
Հավելված 2- Մանրամասն գծագրեր
 
Հավելված 3- Ծավալաթերթ
 

Հավելված 1 – Պարզեցված մրցույթի մրցույթային փաստաթղթեր

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղը (WWF-Հայաստան) առաջարկում է նկարահանել հոլովակ «Հայաստանի բնության հրաշալիքները» թեմայով, հաղորդելով դրանց գովազդային ներկայանալիություն, որը հետաքրքիր կլինի զբոսաշրջիկների համար:  
 
Ծրագիրը` «Անդրսահմանային միացյալ քարտուղարության ծրագրի 3-րդ փուլ»:
 
Պարզեցված մրցույթի ծածկագիրը՝      04/17/WWF –GE0060/DF
Հայտարարության ամսաթիվը՝              24 հուլիսի, 2017թ.
Գնային առաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետը՝                    26 հուլիսի, 2017
Պայմանագրի տեսակ՝           Ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր
 
Աշխատանքների կատարման ժամկետն է մինչև 2017թ. նոյեմբերի 20-ը:
Խնդրում ենք Ձեզ ներկայացնել գնային առաջարկ`համաձայն Հավելված 1-ով ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի:
 
 
Գնային առաջարկները պետք է ուղարկել WWF-Հայաստանին էլեկտրոնային
տարբերակով:
 
Էլփոստ՝ media_am@wwfcaucasus.org
Հասցե՝ ՀՀ,  ք Երևան 0019, Պռոշյան 11/1,
 
 
Հավելված 1- Տեխնիկական առաջադրանք
 

Հավելված 1. Տեխնիկական առաջադրանք