Գնումներ | WWF

ԳնումներԱՌԱՋԱՐԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Աշխատանքի անվանում՝ «Արևիք» ազգային պարկի տեսուչների պահակակետային տնակի պատրաստում
 
Պատվիրատու` WWF-Հայաստան
 
Ծրագիր՝ «Ընձառյուծի պահպանությունը Հարավային Կովկասում»
              
Մրցույթի ծածկագիրը` No: 04/19/WWF-GE0060
 
Պայմանագիր` Ծառայությունների վճարովի մատուցում
 
Ֆինանսավորում` WWF-Շվեյցարիա
 
Ընթացակարգ` WWF-ի մրցույթի ընթացակարգ
 
Հայտարարության ամսաթիվը` 19 օգոստոսի 2019 թ.
        
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը. մինչև 2019 թ. սեպտեմբերի 27-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00.

WWF-Հայաստանը հրավիրում է բոլոր հետաքրքրված թեկնածուներին ներկայացնել իրենց գնային առաջարկները: Հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև վերոհիշյալ վերջնաժամկետի ավարտը։
Հետաքրքրված անհատ ձեռնարկատերերը և կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն`
1. համառոտ տեղեկատվություն տվյալ ոլորտում առկա մասնագիտական փորձառության վերաբերյալ, 
 2. գնային առաջարկ, որտեղ պետք է նշված լինի տվյալ ծառայության համար ակնկալվող գումարը ԱԱՀ-ով և առանց ԱԱՀ:

Կից ներկայացված է պահանջվող աշխատանքի տեխնիկական բնութագիրը:

Գնային առաջարկները պետք է ներկայացվեն հետևյալ հասցեով.
WWF-Հայաստան
Պռոշյան փող., 11/1
0019, Երևան

Լրացուցիչ տեղեկությունների  համար կարող եք դիմել Պատվիրատուին հետևյալ կապի միջոցով՝
Հեռ.` (+374 10) 54 61 56
          (+374 55) 99 70 61

Տեխնիկական բնութագիր