Գնումներ | WWF

ԳնումներԱՌԱՋԱՐԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

Պատվիրատու` WWF-Հայաստան
 
Ծրագիր` «Հարավային Կովկասում Էկոմիջանցքների ծրագիր»
 
Մրցույթի ծածկագիրը` 09/18-WWF-GE0052
 
Պայմանագիր` Ծառայությունների մատուցում
 
Ընթացակարգ` WWF-Հայաստանի մրցույթի ընթացակարգ
 
Աշխատանքների անվանումը` ԷՄՀ պահպանության համաձայնագրերի շահառուների կողմից մոնիթորինգի և հաշվետվողականության համար խելացի հեռախոսի /smart phone/ հավելվածի և տվյալների բազայի հավելվածի մշակում և օգտագործման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում:
 
Հայտարարության ամսաթիվը` 27 դեկտեմբերի 2018 թ.

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը` մինչև 2019 թ.  հունվարի 28-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00:

WWF-Հայաստանը հրավիրում է բոլոր հետաքրքրված կազմակերպություններին ներկայացնել իրենց հայտերը՝ ԷՄՀ պահպանության համաձայնագրերի շահառուների կողմից մոնիթորինգի և հաշվետվողականության համար խելացի հեռախոսի /smart phone/ հավելվածի և տվյալների բազայի հավելվածի մշակում և օգտագործման վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում՝ համաձայն կից ներկայացվող բնութագրի:
 
Մասնակիցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի կազմ
  1. Նախկինում նմանատիպ աշխատանքների հակիրճ նկարագիր
  2. Գնային առաջարկ (ԱԱՀ-ով և առանց ԱԱՀ-ի)
  3. Որակավորման պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթեր:
Հայտերի գնահատման եղանակը
  1. Որակավորման համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատում
  2. Գնային առաջարկի գնահատում

                  Որակավորման  Պահանջները
Առաջադրանքը կկատարվի հետևյալ որակավորումներ ունեցող ընկերության կողմից.
-           Խելացի հեռախոսների հավելվածների և տվյալների բազայի մշակման մասնագիտական փորձ, 
-           Փորձ Հարավային Կովկասում:
 
Կազմակերպության ընտրությունը կկատարվի 2 փուլով:  2-րդ փուլի դիմորդներից կպահանջվի աշխատանքը ապացուցող այլ փաստաթղթեր:
 
Հայտերը պետք է ներկայացվեն WWF -Հայաստան գրասենյակ հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ armen.shahbazyan@gopa.de.

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք կապվել WWF-Հայաստանի գրասենյակ՝
 


WWF-Հայաստան
ՀՀ, Երևան, 0019,
Պռոշյան փող. 11/1
Հեռ՝ (00374 10) 58 89 83

Կից ներկայացվում է տեխնիկական առաջադրանքը հավելված 1-ով: