Գնումներ | WWF

ԳնումներՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

Պատվիրատու` WWF-Հայաստան
 
Ծրագիր`«Ընձառյուծի պահպանությունը հարավային Կովկասում»         
 
Մրցույթի ծածկագիրը` 06/18-WWF-GE0060
 
Պայմանագիր` Ծառայությունների մատուցում
 
Ֆինանսավորում` WWF-Հայաստան
 
Ընթացակարգ` WWF-ի մրցույթի ընթացակարգ
 
Աշխատանքների անվանումը` Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի համար արևային մարտկոցներով էլեկտրակայանի մատակարարում,  մոնտաժում և սպասարկում:

Հայտարարության ամսաթիվը` 13 սեպտեմբերի, 2018 թ.

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը` մինչև 2018 թ.  սեպտեմբերի 25-ը, տեղական ժամանակով ժամը 18:00:

WWF-Հայաստանը հրավիրում է բոլոր հետաքրքրված կազմակերպություններին ներկայացնել իրենց հայտերը:
 
Հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել մինչև վերոհիշյալ վերջնաժամկետի ավարտը։
 
Մասնակիցների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի կազմ
 1. Գնային առաջարկ
 2. Ապրանքների տեխնիկական բնութագրեր
 3. Որակավորման պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթեր
Հայտերի գնահատման եղանակը
 1. Գնային առաջարկի գնահատում
 2. Ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի գնահատում
 3. Որակավորման համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատում
   
  Որակավորման պահանջներ
  Մասնակիցները ներկայացնում են որակավորման համապատասխանությունը հիմնավորող հետևյալ փաստաթղթերը՝
  1. Վերջին մեկ տարվա ֆինանսական հաշվետվություն՝ դրական հաշվեկշիռով:
  2․ Հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացված նմանատիպ  ծրագրերի պայմանագրերը, ինչպես նաև դրանց մասին հակիրճ տեղեկատվություն և լուսանկարներ:
 
Ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն հայերեն լեզվով:
 
Հավելված 1-ում ներկայացված է պահանջվող աշխատանքի տեխնիկական բնութագիրը:
 
Հայտերը պետք է ներկայացվեն WWF -Հայաստանի գրասենյակ ստորագրված և կնքված ծրարով հետևյալ հասցեով`
 
WWF-Հայաստան
ՀՀ, Երևան, 0019,
Պռոշյան փող. 11/1
Հեռ՝ (00374 10) 58 89 83

Հավելված 1