Հայաստանում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում տարածաշրջանային ծրագրի իրականացում | WWF

Հայաստանում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում տարածաշրջանային ծրագրի իրականացումPosted on 29 December 2011
2011թ. դեկտեմբերի 29-ին WWF հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն պրն. Կարեն Մանվելյանը և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն պրն. Մարտուն Մաթևոսյանը ստորագրեցին Փոխըմբռնման Հուշագիր «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի Նոյեմբերյանի (78 հա) և Գուգարքի (72 հա) անտառտնտեսությունների 150 հա միատարր անտառների տրանսֆորմացիայի վերաբերյալ` կլիմայի փոփոխության նպատմամբ կայուն և բնականին մոտ անտառներ ունենալու նպատակով:

Հուշագիրը ստորագրվել է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» (DCI-ENV/2010/221391) տարածաշրջանային ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է WWF-ի կողմից և ուղղված է կլիմայի փոփոխության նպատմամբ միատարրանտառտնկարկների կայունության բարձրացմանը: Ծրագրի հիմնական նպատակն է մեղմացնել կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը և բարելավել կենսաբազմազանությունը, ինչպես նաև տեղի բնակչության ապրելամիջոցները:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել.

Սիրանուշ Գալստյան
Ծրագրի համակարգող
WWF-Հայաստան
Հեռ. +374 10 54 61 56 (ներքինը` 15)
Էլ.փոստ. sgalstyan@wwfcaucasus.am

Արթուր Խոյեցյան
Համագործակցության զարգացման բաժնի ղեկավար
WWF-Հայաստան
Հեռ. +374 10 54 61 56 (ներքինը` 14)
Էլ.փոստ. akhoyetsyan@wwfcaucasus.am